Om

Black Dog Ideell Förening

Changing the world, one rescued, senior or special needs dog at the time!"Never believe that a few caring people can't change the world.

For, indeed,

that's all who ever had"


Vad är "The Black Dog Foundation" ?


The Black Dog är en ideell förening norr om Växjö. Smålands första och största hundhem och rehabilitering för hundar.  Vi räddar hundar med hjälp av kärlek och trygghet samt stor kunskap om hundar, är utbildad och specialiserad på rädda hundar. Black Dog är en metafor för de oönskade (oftast svarta) hundar som alltid blir adopterade sist (om ens alls...) från hundhem, samt de som är äldre eller lite trasiga. De förtjänar alla en chans på livet och även om vi måste anpassa vårt nya hundhem specifikt efter vissa hundars behovs- så kommer vi resa till månen och tillbaka för att förverkliga det och ge dem ett gott liv eller en nystart med chans till rehabilitering och kanske omlacering. Vi spelar även på orden "walking the black dog" som i allmänt tal referar till ohälsa och depressioner och att inte se något ljus i framtiden, precis som många av de hundar vi hjälper! Nu satsar vi stort på vår fristad där gamla och sjuka hundar får vård hela livet eller i livets slutskede, det vill säga, de hundar som ingen annan vill ta sig an på grund av den tragiskt begränsade tid man har tillsammans. De som egentligen behöver någon som mest med andra ord. DE är våra black dogs.


Vilka hundar hjälper vi?


Vi har beslutat att hjälpa tre utsatta grupper av hundar- på olika sätt.

 

1. För- alltid- hundar. En del av de hundar vi vill hjälpa har ett stort behov av rehabilitering, medicinering eller annan livslång vård, som inte gör dem lämpliga att omplacera till vem som helst. De behöver någon som kan jobba med deras behov dagligen för resten av deras liv- och det är mer än vad man kan begära av många "vanliga" hundägare. Hundarna kan vara äldre, funktionsnedsatta eller redan sjuka eller skadade, men kan leva ett helt fullgott och berikat liv med hjälp av den kunskap vi besitter. De får bo här i resten av deras liv som våra "familjehundar" och behandlas således- fast såklart med större behov av anpassning än många andra. Vi tar emot hundar som får leva här på gården- Sveriges första hund-fristad fär extra utsatta hundar.


2. Specifik rehabilitering och träning långsiktigt för att kunna omplaceras. Många hundar har varit med om traumatiska saker- men till skillnad från kategorin ovan så är de oftast få eller tillfälliga, vilket gör att man kan jobba med dem på ett bra sätt för att bli fungerande familjehundar en vacker dag. Dessa förtjänar en chans och eftersom vi är utbildade inom problemhundar och hundens beteendebehov etc så kan vi ge dem långsiktig rehabilitering och en färdig plan att skicka med till den som vill adoptera, för att ge bästa möjliga start.


3. Hundar som blir omhändertagna eller är med om någon större förändring som gör att de behöver omplaceras för deras eget bästa, men som är trevliga och "färdiga" hundar i övrigt, kommer vi att kunna ta in kortsiktigt, göra en bedömning, utarbeta en berikningsplan för hundens framtida liv med dig, och matcha ihop hunden med sitt framtida hem. Dessa hundar samt hundar i kategorin ovan kommer som omhändertagna pga dålig välfärd, eller genom privata omplaceringsbehov. 


ANDRA HUNDHEM

Den enda långsiktiga lösningen på att hjälpa hundar utanför Sverige- är att fånga in- vaccinera, kastrera, släppa ut, i väldigt stor skala. Vi har varit volontärer på seriösa hundorganisationer runtom i världen och ett tecken på deras seriositet är att största arbetet och ekonomiska donationerna går till proceduren ovan för att stävja långisktig ökning av hemlösa hundar. Endast de hundar som är för trasiga eller utsatta för att släppas ut igen, och inte skulle klara sig på gatan- ska man adoptera ut till ett kärleksfullt hem som förstår vilket tålamod som krävs för att få en tidigare utsatt hund trygg i sitt nya liv. Vi stöttar ständigt andra hundhem genom att hjälpa till som volontärer, skänka saker, donera och att sprida ordet. Både seriösa svenska och utländska organisationer stöttas och vi har rehabiliterat hundar åt Hundar utan Hem, Hundhjälpen och BFF Strays tex, samt privata omplaceringar.


Hur du kan hjälpa!

Ert generösa bidrag har hjälpt oss tex för att bygga två hundhus, 12 hundgårdar, 6 rastgårdar och en jättestor berikad hundparkpå 1000 kvm. Du kommer bokstavligen att skapa förändring genom att rädda andras liv. Om inte det är värt allt så vet vi inte vad! Vi är fast beslutna att även göra ständiga förbättringar så att vi alltid ge hundar  de bästa möjliga lösningarna- och ta hand om de mest utsatta. Din sponsring kan hjälpa specifika hundar eller hela hundhemmet- se sidan Hundarna för att hjälpa en individ med deras resa.


"The Black Dog" behöver donationer men framför allt din uppmärksamhet och intresse! Om du älskar denna satsning och möjlighet så mycket som vi gör, gilla gärna våra sociala medier och dela för fullt! (Facebook och instagram). Hör gärna av dig om du vill ställa upp med din tid och vara volontär här på hundhemmet, några timmar eller tex en helg. 


Tack!

Vi känner stor tacksamhet för alla som har bidragit med vad de kunnat för att göra skillnad och hjälpt oss att sprida ordet vidare. Vi har arbetat hårt för att förverkliga vår vision och det var värt varje minut tack vare alla våra generösa supportrar. Tänk på att dina insatser, även de minsta, inte går obemärkt förbi. Vi kommer att fortsätta hålla er uppdaterade på vad era donationer hjälper oss att uppnå. Du är nu en del av vår "Black Dog" familj. Se bilderna nedan på exempel på vad DU har varit med och uppnått för våra hundar! :)

FÖRE OCH EFTERBILDER