Först ett tack! Vi vill rikta ett stort tack till samtliga följare och medmänniskor – ett tack till alla er som så generöst bidragit till att vi har kunnat göra en insats för krigsdrabbade djur och människor. Vid krigets gräns På den polsk-ukrainska gränsen har Sandra...